UFA Slot

การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช

การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวชหรือแลปพาโรสโคปี้คืออะไร?

คือ การผ่าตัดที่ต้องอาศัยเครื่องมือเฉพาะที่มีขนาดเล็กมาก เส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 3-10 มิลลิเมตร ซึ่งทำให้ผู้ป่วยมีแผลผ่าตัดที่มีขนาดเล็กมากเช่นเดียวกัน โดยใช้กล้องขนาดเล็กใส่เข้าไปในช่องท้อง แล้วต่อสัญญาณออกมาที่จอมอนิเตอร์ และทำการผ่าตัดผ่านแผลซึ่งมีขนาดเล็กมากนั้น โดยมองผ่านจอมอนิเตอร์ ซึ่งวิธีการนี้จำเป็นต้องอาศัยทักษะ และประสบการณ์เฉพาะ

การผ่าตัดมีกี่ประเภท

  1. การผ่าตัดผ่านกล้องเพื่อการวินิจฉัย เป็นการผ่าตัดที่ช่วยให้ได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องแม่นยำ โดยจะสามารถเห็นพยาธิสภาพจริงที่ชัดเจนกว่าการผ่าตัดปกตื และยังสามารถเก็บตัวอย่างของพยาธิสภาพที่มีปัญหานั้นออกมา เพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ เพื่อหาความผิดปกติหรือหาสารอื่นที่จำเป็นได้
  2. การผ่าตัดผ่านกล้องเพื่อรักษา เป็นการผ่าตัดเพื่อแก้ไขหรือรักษาพยาธิสภาพที่มีปัญหานั้นทั้งยังสามารถส่งตรวจได้ในคราวเดียวกันอีกด้วย

UFA Slot

วิธีการผ่าตัด

ผู้ป่วยจะได้รับการวางยาสลบ แพทย์จะใส่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าในช่องท้องผู้ป่วยผ่านเข็มขนาดเล็ก 1-2 ม.ม. แพทย์จะเปิดแผละขนาดเล็ก 5-10 ม.ม. ที่หน้าท้องบริเวณท้องน้อยเพื่อใส่กล้องและเครื่องมือผ่าตัด เมื่อเสร็จสิ้นการผ่าตัดแพทย์จะระบายก๊าซจากช่องท้องและทำการปิดแผลผ่าตัด

ภาวะใดในทางนรีเวชที่สามารถรักษาด้วยการผ่าตัดผ่านกล้องภาวะเยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่ (Endometriosis) ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการปวดประจำเดือน สามารถรักาด้วยการจี้ทำลายด้วยไฟฟ้า เลเซอร์ หรือผ่าตัดส่วนที่เป็นโรคออกได้

เนื้องอกมดลูก ซึ่งพบได้บ่อยถึง 1 ใน 4 ของสตรี สามารถที่จะทำการผ่าตัดเฉพาะก้อนเนื้องอกหรือมดลูกทั้งหมดออกผ่านทางกล้องได้เนื้องอกรังไข่หรือถุงน้ำรังไข่ (Cyst) พบได้ในสตรีวัยต่างๆ สามารถทำการผ่าตัดเฉพาะก้อนเนื้องอก ถุงน้ำรังไข่ หรือแม้กระทั่งรังไข่ทั้งหมดออกผ่านทางกล้องได้

พังผืดใสอุ้งเชิงกราน สามารถทำการผ่าตัดเลาะพังผืดที่เป็นสาเหตุของการปวดท้องน้อย หรือสาเหตุของการมีบุตรยากได้การตั้งครรภ์นอกมดลูก สามารถทำการผ่าตัดโดยยังคงเก็บท่อนำไข่นั้นไว้ หรือสามารถตัดท่อนำไข่ทั้งหมดออกผ่านทางกล้องได้การทำหมันด้วยกล้อง มีแผลขนาดเล็กบริเวณสะดือผู้รับบริการสามารถกลับบ้านได้ในวันเดียวกัน

ข้อดีของการตรวจรักษาผ่าตัดผ่านกล้อง

  • ผู้ป่วยสามารถฟื้นตัวอย่างรวดเร็วและกลับบ้านได้เร็วกว่าเดิม ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องนอนพักรักษาในโรงพยาบาล และสามารถดำเนินชีวิตตามปกติได้อย่างรวดเร็ว
  • แผลผ่าตัดมีขนาดเล็กมากจนบางครั้งไม่สามารถสังเกตเห็นได้
  • อาการเจ็บปวดจากการผ่าตัดน้อยกว่า เนื่องจากแผลผ่าตัดมีขนาดเล็กมาก
  • สามารถมองเห็นพยาธิสภาพได้ชัดเจนกว่าตาเปล่า ทำให้การวินิจฉัยหรือทำการรักษาได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น

อ่านบทความข่าวสารอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ linesandlundgreenyuma.com อัพเดตทุกสัปดาห์

Releated